Over Double Heritage

Double Heritage is een fotografieproject over het openbare leven in Moengo, Suriname dat enerzijds wordt vormgegeven door de koloniale gebouwen en ruimtes en anderzijds door de cultuur van haar bewoners: een document van het erfgoed en de identiteit van elf jongeren uit Marowijne.

Gedurende zes weken zijn de jongeren tijdens fotografie-workshops aan de gang gegaan met verschillende opdrachten. De opdrachten draaiden allen rond de thema’s identiteit en omgeving, geschiedenis en toekomst, teloorgang en veerkracht.

Naast het vergaren van technische kennis over fotografie hebben de jongeren geleerd om een verhaal te vertellen met een serie foto’s, omdat een enkel beeld soms niet genoeg is: een verhaal heeft immers soms meerdere hoofdstukken, of meerdere invalshoeken.

Door de foto’s van de jongeren komen meerdere aspecten van hun leven in Moengo naar voren: de marroncultuur, de erfenis van Suralco, de binnenlandse oorlog, de kerk, de natuur, familie en gemeenschap, mode, onderwijs, werk en werkloosheid. Deze thema’s spelen een belangrijke rol bij het trachten te begrijpen van het heden en verleden van Moengo.

De gemaakte foto’s zijn op professionele wijze gebundeld in een fotoboek, genaamd Moengo!, dat op 27 augustus 2020 verscheen.

Dit project is een initiatief van kunstenaar Roosje Verschoor en tot stand gekomen dankzij de steun van Shared Cultural Heritage van Dutch Culture en de Kibii Foundation.

Tentoonstelling in Amsterdam

Tentoonstelling in Moengo, Suriname